BEELDENDE KUNST


Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij de afbeelding (het visuele) voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, in platte of in ruimtelijke vorm, met een visueel waarneembaar resultaat. In Engelssprekende landen spreekt men van 'the visual arts'. Beeldende kunst wordt, met een gallicisme, ook wel plastische kunst genoemd (Frans: les arts plastiques). Plastisch betekent tastbaar, materieel.